Minna Ehrnrooth

Olen valmistunut hammaslääkäriksi (1991) ja erikoishammaslääkäriksi (2007) Turun yliopistosta. Työnantajani on  Pohjanmaan hyvinvointialue ja työpaikka on Vaasan keskussairaalassa.

Luento: 
Kokemuksia purennanohjainten käytöstä perusterveydenhoidossa ja erikoissairaanhoidossa – potilasesimerkkejä vuosien varrelta.

Nina Helajärvi
Fysioterapeutti

Miten pienillä teoilla vaikutan fyysiseen hyvinvointiini ja työn kuormittavuuteen.

Milloin oire vaatii lääkäriä tai fysioterapiaa.

Kuormitus-palautuminen.

Fascia-maailma?? Onko venyttelystä hyötyä?

Teemu Liimatainen

Teemu Liimatainen on hammashoitopelkoon ja traumasensitiiviseen potilastyöhön perehtynyt yleishammaslääkäri, joka kliinisen työnsä ohella tekee koulutustyötä potilaan kohtaamiseen liittyvistä teemoista. Hän on yhdessä HLL, terapeutti Kati Sarvelan kanssa julkaissut tietokirjan Kuka pelkää hammaslääkäriä (Basam Books, 2023).”

Luennolla käydään läpi mm. hammashoitopelon moninaisia syitä ja seurauksia, hoitosuhteen merkitystä suun terveydenhuollossa sekä traumatisoitumisen vaikutuksia potilaan ja hoitavan ammattilaisen kannalta.

Hanna Mäkinen

Hengitys, kielen asento, pureskelu ja nieleminen ovat usein puheterapeuttisen
kuntoutuksen keskiössä. Samat lihastoiminnot voivat osaltaan vaikuttaa purennan
kehittymiseen ja oikomishoidon pysyvyyteen. Toisaalta purennan poikkeamat
saattavat vaikuttaa puheterapian tavoitteiden saavuttamiseen.
Luennolla esitellään myofunktionaalisen terapian perusteita, puheterapeutin
näkemyksiä kielijänteen arvioinnista ja vaikutuksista sekä tutkimuksiin perustuvia
näkemyksiä myofunktionaalisen terapian vaikuttavuudesta.

Timo Närhi

Professori Timo Närhi on valmistunut hammaslääkäriksi Turun yliopistosta 1986 ja suorittanut hammaslääketieteen tohtorin ja erikoishammaslääkärin tutkinnot Helsingin yliopistossa vuosina 1995 ja 1996. Hän on toiminut opettajana ja tutkijana Turun yliopistossa vuodesta 1999 alkaen, josta lähtien hän on vastannut hammasprotetiikan ja purentafysiologian EHL koulutuksesta ja myöhemmin myös erikoisalan peruskoulutuksesta. Yliopiston työtehtävien ohella hän toimii ylihammaslääkärinä VARHA:n ylläpitämässä opetushammashoitolassa.

Purennan tutkiminen diagnostiikan kannalta
Tässä luennossa käydään läpi purennallisten tekijöiden aiheuttamia muutoksia hampaiston kova- ja pehmytkudoksissa sekä pohditaan kuinka löydöksiä tulisi tulkita ja huomioida hoitosuunnitelmaa laadittaessa.

Ulla Palotie

Päätoimisesti toimin yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, sivutoimisesti kliinisenä opettajana HUS suusairauksien opetus- ja hoitoyksikössä ja erikoishammaslääkärinä Sehyk Helsingissä.

Luennon aiheena Kariologinen diagnostiikka. Luennossa kerrataan kariesdiagnostiikan kulmakivet ja katsotaan lyhyesti uusiin diagnostiikkamenetelmiin.
Luennon jälkeen osaat
-selittää primaarikarieksen syvyyden ja aktiivisuuden arvioinnin perusteet
-käyttää ICDAS-luokittelua
-arvioida kariologiaan liittyviä diagnostiikan haasteita

Laura Ruohola

Olen kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri (kariologia-endodontia) ja työskentelen pääosin juurihoitopotilaiden parissa. Endodonttinen diagnostiikka korostuu etenkin särky- ja kipupotilaiden hoidossa ja usein se on haastavaa.

Luennossa käyn läpi, miten pulpan tilaa voidaan arvioida, pulpaan liittyviä diagnooseja ja lyhyesti, millaisia menetelmiä tulevaisuudessa saattaa olla käytettävissä.

Peter Rusanen

Olen protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri (2013) ja hammaslääketieteen tohtori (2020).
Vuodesta 2017 lähtien toimin erikoistuvien ohjaajana Vantaan suun erikoishoidon yksikössä. Lisäksi toimin Hampaasi klinikassa Espoon isossa omenassa.  

Luento: 
Luennolla käsitellään esteettisen alueen materiaalivalintaa kiinteässä proteetiikassa. 
Aihetta käsitellään kliinisten potilastapausten pohjalta videoiden ja valokuvien avulla. 

Reetta Saarinen

Olen valmistunut lähihoitajaksi Turun Ammatti-instituutista vuonna 2016. Olen työskennellyt Turun Opetushammashoitolassa kandien kliinisessä hoitoharjoittelussa hammashoitajana sekä Turun kaupungin hammashoitoloissa.

Tällä hetkellä työskentelen hammashoitajana TYKS Suu- ja leukasairauksien klinikalla monipuolisissa työtehtävissä erikoishammaslääkärien työparina.

Päivi Siukosaari

Olen koulutukseltani kariologian ja endodontian erikoishammaslääkäri ja hammaslääketieteen tohtori. Työskentelen Helsingin yliopistossa yliopistonlehtorina sekä sivuvirkaisena kliinisenä opettajana HUSissa. Sen lisäksi minulla on vastaanotto Oralissa ja LUVNissa. 

Luennolla käyn läpi ravinnon merkitystä karieksen ja eroosion etiologisena tekijänä.

Hanna Vallioniemi

Hanna Vallioniemi on valmistunut Helsingin Yliopistosta 2007 ja erikoistunut protetiikkaan ja purentafysiologiaan (protetiikan ja purentafysiologian EHL 2019) Turun Yliopistossa. Hän työskentelee yksityissektorilla Hammas Mehiläisessä Tampereella sekä sairaalaproteetikkona ja erikoishammaslääkärikouluttajana Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa. Hannan työnkuva on monipuolinen vaihdellen syöpärekonstruktioista esteettiseen hifistelyyn ja kalvo-oikomisesta irtoprotetiikkaan.

Vallioniemellä päivillä useampi eri luento. Luennolla käydään läpi hampaan väriin vaikuttavia seikkoja sekä valkaisun toimintamekanismit. White spot -leesioiden hoitoon perehdymme resiini-infiltraation kautta. Kalvo-oikominen on näppärä työkalu esteettisessä hammashoidossa. Luennolla käymme potilastapausten kautta läpi sen mahdollisuuksia osana muuta minimal invasive -hammashoitoa.

Janna Waltimo-Sirén

Janna Waltimo-Sirén toimii Turun yliopistossa Lasten hammashoidon ja oikomisopin professorina.

Luennossaan hän kertoo, minkä tyyppisiä seikkoja tulee muun muassa huomioida oikomishoidossa, kun potilaalla on tiedossa oleva oireyhtymä. Oireyhtymien moninaisuuden vuoksi luennossa nostetaan esiin näistä eräitä yleisimpiä ja erityisesti sidekudoksen poikkeavuutta aiheuttavia.

Back To Top